Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 86 80.233% 81.176% 1.163%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 86
  80%
  81%
  1%
7000911 19
  84%
  84%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
1354 10
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 86 1% 0% 26% 53% 19% 1%
7000911 19 0% 0% 58% 26% 16% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%