Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 70 91.429% 95.522% 4.286%
2021 74 81.081% 92.308% 12.162%
2020 89 88.764% 96.341% 7.865%
2019 90 70% 78.75% 11.111%
2018 97 73.196% 87.654% 16.495%
2017 82 80.488% 84.615% 4.878%
2016 92 73.913% 83.951% 11.957%
2015 87 78.161% 82.927% 5.747%
2014 87 91.954% 94.118% 2.299%
2013 109 87.156% 93.137% 6.422%
2012 113 81.416% 85.185% 4.425%
2011 116 79.31% 92% 13.793%
2010 71 74.648% 84.127% 11.268%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 21
  90%
  100%
  10%
7000498 8
  88%
  100%
  12%
2500262 70
  91%
  96%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 7000911 18
  89%
  94%
  6%
7000498 6
  100%
  100%
  0%
2500262 74
  81%
  92%
  12%
1353 64
  50%
  67%
  25%
2020 7000911 16
  100%
  100%
  0%
7000498 10
  100%
  100%
  0%
2500262 89
  89%
  96%
  8%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 7000911 2
  100%
  100%
  0%
2503852 20
  90%
  90%
  0%
2500262 90
  70%
  79%
  11%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2018 7000911 1
  0%
  0%
  100%
1402 1
  0%
  0%
  100%
7000498 14
  93%
  93%
  0%
2500262 97
  73%
  88%
  16%
1353 64
  50%
  100%
  50%
2017 2500262 82
  80%
  85%
  5%
1353 96
  83%
  100%
  17%
2016 2500262 92
  74%
  84%
  12%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2015 2500262 87
  78%
  83%
  6%
2014 2500262 87
  92%
  94%
  2%
2013 2500262 109
  87%
  93%
  6%
2012 2500262 113
  81%
  85%
  4%
2011 2500262 116
  79%
  92%
  14%
2010 2500262 71
  75%
  84%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 21 5% 14% 67% 5% 0% 10%
7000498 8 13% 13% 63% 0% 0% 13%
2500262 70 3% 1% 37% 50% 4% 4%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 7000911 18 17% 22% 28% 22% 6% 6%
7000498 6 0% 17% 83% 0% 0% 0%
2500262 74 3% 7% 50% 22% 7% 12%
1353 64 25% 0% 25% 0% 25% 25%
2020 7000911 16 31% 13% 56% 0% 0% 0%
7000498 10 10% 0% 50% 40% 0% 0%
2500262 89 2% 7% 47% 33% 3% 8%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 7000911 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2503852 20 0% 20% 30% 40% 10% 0%
2500262 90 4% 2% 27% 37% 19% 11%
1353 48 0% 33% 33% 0% 33% 0%
2018 7000911 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1402 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
7000498 14 7% 0% 71% 14% 7% 0%
2500262 97 5% 0% 32% 36% 10% 16%
1353 64 0% 0% 25% 25% 0% 50%
2017 2500262 82 4% 0% 20% 57% 15% 5%
1353 96 17% 17% 50% 0% 0% 17%
2016 2500262 92 5% 3% 17% 48% 14% 12%
1353 64 0% 25% 50% 25% 0% 0%
2015 2500262 87 3% 6% 29% 40% 16% 6%
2014 2500262 87 3% 1% 29% 59% 6% 2%
2013 2500262 109 3% 6% 31% 48% 6% 6%
2012 2500262 113 4% 3% 20% 54% 14% 4%
2011 2500262 116 2% 1% 13% 64% 7% 14%
2010 2500262 71 6% 10% 23% 37% 14% 11%