Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%
2013 1 100% 100% 0%
2012 26 96.154% 100% 3.846%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 1
  100%
  100%
  0%
2500262 2
  100%
  100%
  0%
2019 2500262 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500262 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500262 26
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2500262 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500262 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500262 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2012 2500262 26 4% 8% 42% 42% 0% 4%