Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 59 93.22% 100% 6.78%
2021 54 92.593% 100% 7.407%
2020 77 97.403% 100% 2.597%
2019 78 94.872% 100% 5.128%
2018 57 92.982% 98.148% 5.263%
2017 65 93.846% 100% 6.154%
2016 73 91.781% 100% 8.219%
2015 76 98.684% 100% 1.316%
2014 72 94.444% 100% 5.556%
2013 77 92.208% 100% 7.792%
2012 96 97.917% 100% 2.083%
2011 47 93.617% 100% 6.383%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 15
  100%
  100%
  0%
7000498 7
  86%
  100%
  14%
2500262 59
  93%
  100%
  7%
2021 7000911 17
  100%
  100%
  0%
7000498 10
  90%
  90%
  0%
2500262 54
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 7000911 1
  0%
  0%
  100%
7000498 8
  100%
  100%
  0%
2500262 77
  97%
  100%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 7000911 1
  100%
  100%
  0%
2503852 14
  100%
  100%
  0%
7000498 7
  100%
  100%
  0%
2500262 78
  95%
  100%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 7000498 11
  100%
  100%
  0%
2500262 57
  93%
  98%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500262 65
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500262 73
  92%
  100%
  8%
2015 2500262 76
  99%
  100%
  1%
2014 2500262 72
  94%
  100%
  6%
2013 2500262 77
  92%
  100%
  8%
2012 2500262 96
  98%
  100%
  2%
2011 2500262 47
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 15 0% 27% 67% 7% 0% 0%
7000498 7 0% 0% 71% 14% 0% 14%
2500262 59 5% 15% 64% 8% 0% 7%
2021 7000911 17 12% 0% 76% 12% 0% 0%
7000498 10 0% 0% 90% 0% 10% 0%
2500262 54 0% 2% 59% 31% 0% 7%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 7000911 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
7000498 8 0% 13% 63% 25% 0% 0%
2500262 77 3% 5% 56% 34% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 7000911 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503852 14 0% 29% 71% 0% 0% 0%
7000498 7 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 78 4% 12% 64% 15% 0% 5%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 7000498 11 9% 0% 55% 36% 0% 0%
2500262 57 2% 5% 47% 39% 2% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500262 65 5% 8% 68% 14% 0% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500262 73 3% 4% 52% 33% 0% 8%
2015 2500262 76 4% 20% 45% 30% 0% 1%
2014 2500262 72 3% 4% 58% 29% 0% 6%
2013 2500262 77 3% 6% 65% 18% 0% 8%
2012 2500262 96 4% 10% 55% 28% 0% 2%
2011 2500262 47 2% 11% 51% 30% 0% 6%