Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 1 100% 100% 0%
2020 2 100% 100% 0%
2012 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
2503998 1
  100%
  100%
  0%
2500501 2
  100%
  100%
  0%
2021 2501928 1
  100%
  100%
  0%
2500245 1
  0%
  0%
  100%
2501913 1
  0%
  0%
  100%
2503998 3
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
2500501 2
  100%
  100%
  0%
2500247 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500245 1
  100%
  100%
  0%
2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 1
  0%
  0%
  100%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
2500248 2
  100%
  100%
  0%
2017 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2501802 1
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 1
  0%
  0%
  100%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2015 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501002 1
  0%
  0%
  100%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2014 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500245 1
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2500240 2
  100%
  100%
  0%
2012 2501801 1
  0%
  0%
  100%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2011 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  0%
  0%
  100%
2500173 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501913 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2503998 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500501 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2021 2501928 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500245 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501913 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2503998 3 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500256 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501913 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500501 2 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2500247 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500249 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2019 2500256 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500245 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501902 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501910 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500256 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501913 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501902 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501857 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501802 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500248 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501933 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500256 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501801 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501902 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501002 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500248 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500241 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500240 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2012 2501801 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500246 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2011 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500173 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%