UAB

Grau en Dret

Dades DGU
  • GRAU00000443 Graduat en Dret
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 87% 91% 4%
2021 86% 90% 5%
2020 89% 92% 4%
2019 88% 93% 5%
2018 85% 90% 5%
2017 83% 89% 6%
2016 82% 88% 6%
2015 84% 90% 6%
2014 84% 89% 6%
2013 81% 88% 8%
2012 78% 85% 8%
2011 74% 82% 10%
2010 76% 85% 11%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 6 35 48 9
2021 2 7 34 47 10
2020 2 5 38 47 8
2019 2 7 40 43 7
2018 2 7 34 47 10
2017 2 6 34 46 11
2016 2 8 35 43 12
2015 2 7 35 46 10
2014 2 8 34 45 11
2013 2 8 32 46 12
2012 2 4 25 54 15
2011 2 5 25 51 18
2010 2 7 28 48 15
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102282 Bioètica 24 2 8 9 5 0 0 100% 100% 0%
102364 Creació d'Empreses 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103146 Creativitat Publicitària 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100471 Crims contra la Humanitat i els Drets Humans 14 0 1 9 2 1 1 86% 92% 7%
103956 Dictadura Franquista i Transició Democràtica 25 0 3 20 1 0 1 96% 100% 4%
102276 Dret Administratiu I 250 0 0 18 178 34 20 78% 85% 8%
102230 Dret Administratiu II 254 4 0 34 174 30 12 83% 88% 5%
102229 Dret Administratiu III 261 12 34 97 75 17 25 84% 93% 10%
102300 Dret Civil I 229 2 4 61 116 28 18 80% 87% 8%
102240 Dret Civil II 244 0 0 39 176 28 1 88% 88% 0%
102239 Dret Civil III 245 1 1 104 114 16 9 90% 93% 4%
102238 Dret Civil IV 254 4 15 83 110 31 10 84% 87% 4%
102216 Dret Constitucional I 244 4 8 62 125 22 22 82% 90% 9%
102215 Dret Constitucional II 261 0 1 61 184 15 0 94% 94% 0%
103955 Dret de Família 37 1 0 21 13 1 1 95% 97% 3%
102293 Dret de la Seguretat Social 37 0 1 18 15 3 0 92% 92% 0%
102263 Dret de la Unió Europea 244 3 8 60 117 40 15 77% 82% 6%
102273 Dret de l'Assegurança 26 0 2 9 8 2 5 73% 90% 19%
102237 Dret de Successions 30 0 0 15 14 1 0 97% 97% 0%
102261 Dret del Comerç Internacional 27 0 4 11 8 3 1 85% 88% 4%
102227 Dret del Medi Ambient 14 2 4 5 3 0 0 100% 100% 0%
102292 Dret del Treball i de la Seguretat Social I 259 1 8 96 115 24 13 86% 90% 5%
102291 Dret del Treball i de la Seguretat Social II 254 7 14 87 104 29 12 84% 88% 5%
102260 Dret Europeu del Mercat Interior (Lliure Circulació) 29 1 6 11 10 1 0 97% 97% 0%
102223 Dret Financer i Tributari I 263 6 5 111 125 8 8 94% 97% 3%
102222 Dret Financer i Tributari II 278 7 9 95 127 31 8 86% 88% 3%
102285 Dret i Benestar Animal 20 0 4 13 3 0 0 100% 100% 0%
102259 Dret Internacional Privat 220 6 7 61 105 32 5 83% 85% 2%
102232 Dret Internacional Públic 217 2 11 92 85 16 11 88% 92% 5%
102226 Dret Local 33 0 11 14 6 1 1 94% 97% 3%
102272 Dret Marítim 47 1 2 16 26 0 1 98% 100% 2%
102271 Dret Mercantil I 246 4 6 79 128 22 7 88% 91% 3%
102270 Dret Mercantil II 239 1 3 66 145 18 5 90% 92% 2%
102247 Dret Penal Econòmic i de l'Empresa 45 1 6 27 9 1 1 96% 98% 2%
102252 Dret Penal I 234 5 3 83 118 15 10 89% 93% 4%
102246 Dret Penal II 243 4 3 57 122 34 23 77% 85% 9%
102245 Dret Penal III 293 9 2 95 174 5 8 96% 98% 3%
102207 Dret Processal I 238 2 14 106 93 21 2 90% 91% 1%
102206 Dret Processal II 268 4 2 63 148 49 2 81% 82% 1%
102231 Dret Romà 208 3 1 45 125 23 11 84% 88% 5%
102225 Dret Urbanístic 34 0 7 19 4 0 4 88% 100% 12%
102214 Drets Fonamentals 32 0 0 28 4 0 0 100% 100% 0%
105068 Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals 11 1 0 6 3 1 0 91% 91% 0%
102204 Els Judicis Penals 45 1 14 26 2 0 2 96% 100% 4%
102219 Fiscalitat Empresarial 48 2 4 28 9 2 3 90% 96% 6%
102280 Gènere i Dret 76 3 7 39 18 4 4 89% 94% 5%
101123 Gestió de Projectes d'Intervenció Social II 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
102205 Gestió Dels Litigis Civils 41 2 10 13 14 0 2 95% 100% 5%
101088 Habilitats Professionals 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102197 Història del Dret i de les Institucions 220 4 10 116 50 13 27 82% 93% 12%
102258 Institucionalització del Sistema Internacional 15 0 4 4 5 1 1 87% 93% 7%
102251 Instruments per a l'Estudi 215 6 81 86 31 5 6 95% 98% 3%
102277 Introducció a l'Economia 230 1 1 22 153 37 16 77% 83% 7%
102257 La Participació Dels Ciutadans en les Institucions de la Unió Europea 15 0 3 7 4 0 1 93% 100% 7%
102221 L'Impost de la Renda de les Persones Físiques i l'Impost de Successions i Donacions 37 0 2 22 11 0 2 95% 100% 5%
102249 Multiculturalitat i Llibertat Religiosa 39 1 6 27 0 1 4 87% 97% 10%
102299 Organització Constitucional de l'Estat 228 0 1 28 153 42 4 80% 81% 2%
105066 Pràctiques en Oficines Judicials 15 1 6 7 0 0 1 93% 100% 7%
104153 Pràctiques Externes 111 0 78 28 2 0 3 97% 100% 3%
102255 Protecció Internacional Dels Drets Humans 205 6 17 80 88 7 4 95% 96% 2%
100507 Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques 25 2 0 13 7 3 0 88% 88% 0%
102234 Responsabilitat Civil 38 1 1 11 22 0 1 97% 100% 3%
105067 Simulació Jurídica 21 0 2 19 0 0 0 100% 100% 0%
102294 Sistemes Jurídics Contemporanis 43 1 16 17 9 0 0 100% 100% 0%
101129 Sociologia Ambiental 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
102267 Teoria del Dret 217 2 2 70 127 7 9 93% 97% 4%
103957 Treball de Final de Grau 205 5 14 156 21 1 8 96% 99% 4%