Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 126 96.825% 99.187% 2.381%
2021 123 99.187% 100% 0.813%
2020 123 100% 100% 0%
2019 132 100% 100% 0%
2018 109 100% 100% 0%
2017 136 98.529% 99.259% 0.735%
2016 121 100% 100% 0%
2015 142 100% 100% 0%
2014 145 100% 100% 0%
2013 60 100% 100% 0%
2012 137 99.27% 99.27% 0%
2011 249 98.795% 100% 1.205%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 126
  97%
  99%
  2%
7000751 16
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2021 2500797 123
  99%
  100%
  1%
7000751 17
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 123
  100%
  100%
  0%
7000751 18
  100%
  100%
  0%
2019 2500797 132
  100%
  100%
  0%
7000751 21
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 109
  100%
  100%
  0%
7000751 16
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 136
  99%
  99%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 121
  100%
  100%
  0%
2015 2500797 142
  100%
  100%
  0%
2014 2500797 145
  100%
  100%
  0%
2013 2500797 60
  100%
  100%
  0%
2012 2500797 137
  99%
  99%
  0%
2011 2500797 249
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 126 3% 25% 62% 6% 1% 2%
7000751 16 13% 50% 38% 0% 0% 0%
1353 48 0% 33% 33% 0% 0% 33%
2021 2500797 123 6% 18% 71% 5% 0% 1%
7000751 17 0% 12% 88% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2020 2500797 123 2% 34% 58% 6% 0% 0%
7000751 18 0% 61% 39% 0% 0% 0%
2019 2500797 132 5% 14% 68% 13% 0% 0%
7000751 21 5% 10% 81% 5% 0% 0%
2018 2500797 109 4% 23% 64% 9% 0% 0%
7000751 16 0% 31% 63% 6% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500797 136 3% 65% 30% 0% 1% 1%
1353 32 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500797 121 6% 17% 72% 5% 0% 0%
2015 2500797 142 4% 15% 74% 6% 0% 0%
2014 2500797 145 4% 32% 61% 3% 0% 0%
2013 2500797 60 5% 15% 78% 2% 0% 0%
2012 2500797 137 3% 4% 75% 17% 1% 0%
2011 2500797 249 2% 13% 71% 13% 0% 1%