Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 97.08% 96.05%
2021 95.78% 97.68%
2020 97.48% 97.44%
2019 97.43% 97.84%
2018 96.9% 97.59%
2017 96.34% 95.29%
2016 96.31% 96.09%
2015 96.44% 94.28%
2014 96.69% 92.34%
2013 96.62% 93.51%
2012 97.87% 95.58%
2011 97.38% 97.6%
2010 93.51% 92.77%
2009 93.18% 93.18%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats