Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 65 96.923% 100% 3.077%
2021 69 100% 100% 0%
2020 70 100% 100% 0%
2019 43 100% 100% 0%
2018 41 100% 100% 0%
2017 41 100% 100% 0%
2016 40 100% 100% 0%
2015 41 100% 100% 0%
2014 34 100% 100% 0%
2013 27 100% 100% 0%
2012 79 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 65
  97%
  100%
  3%
2021 2500797 69
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 70
  100%
  100%
  0%
2019 2500797 43
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 41
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 41
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 40
  100%
  100%
  0%
2015 2500797 41
  100%
  100%
  0%
2014 2500797 34
  100%
  100%
  0%
2013 2500797 27
  100%
  100%
  0%
2012 2500797 79
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 65 3% 2% 65% 28% 0% 3%
2021 2500797 69 3% 10% 72% 14% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500797 70 6% 4% 67% 23% 0% 0%
2019 2500797 43 0% 44% 53% 2% 0% 0%
2018 2500797 41 0% 12% 83% 5% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500797 41 0% 10% 88% 2% 0% 0%
2016 2500797 40 5% 30% 63% 3% 0% 0%
2015 2500797 41 0% 46% 54% 0% 0% 0%
2014 2500797 34 0% 53% 47% 0% 0% 0%
2013 2500797 27 0% 15% 85% 0% 0% 0%
2012 2500797 79 0% 6% 81% 13% 0% 0%