Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 15 100% 100% 0%
2021 15 100% 100% 0%
2020 12 100% 100% 0%
2019 17 100% 100% 0%
2018 28 100% 100% 0%
2017 28 100% 100% 0%
2016 27 100% 100% 0%
2015 22 100% 100% 0%
2014 44 97.727% 100% 2.273%
2013 2 100% 100% 0%
2012 4 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 15
  100%
  100%
  0%
2500798 38
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 15
  100%
  100%
  0%
2500798 41
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 12
  100%
  100%
  0%
2500798 41
  100%
  100%
  0%
2019 2500797 17
  100%
  100%
  0%
2500798 41
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 28
  100%
  100%
  0%
2500798 40
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 28
  100%
  100%
  0%
2500798 38
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 27
  100%
  100%
  0%
2500798 39
  100%
  100%
  0%
2015 2500797 22
  100%
  100%
  0%
2500798 38
  100%
  100%
  0%
2014 2500797 44
  98%
  100%
  2%
2500798 44
  100%
  100%
  0%
2013 2500797 2
  100%
  100%
  0%
2500798 38
  100%
  100%
  0%
2012 2500797 4
  100%
  100%
  0%
2500798 45
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 15 0% 7% 67% 27% 0% 0%
2500798 38 5% 16% 68% 11% 0% 0%
2021 2500797 15 0% 33% 47% 20% 0% 0%
2500798 41 2% 29% 61% 7% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500797 12 8% 50% 42% 0% 0% 0%
2500798 41 5% 41% 51% 2% 0% 0%
2019 2500797 17 0% 29% 71% 0% 0% 0%
2500798 41 5% 49% 46% 0% 0% 0%
2018 2500797 28 4% 4% 89% 4% 0% 0%
2500798 40 5% 50% 43% 3% 0% 0%
2017 2500797 28 0% 14% 71% 14% 0% 0%
2500798 38 5% 3% 89% 0% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500797 27 0% 7% 74% 19% 0% 0%
2500798 39 5% 8% 79% 8% 0% 0%
2015 2500797 22 0% 9% 86% 5% 0% 0%
2500798 38 5% 11% 63% 21% 0% 0%
2014 2500797 44 2% 11% 80% 5% 0% 2%
2500798 44 2% 5% 84% 9% 0% 0%
2013 2500797 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2500798 38 5% 8% 76% 11% 0% 0%
2012 2500797 4 25% 0% 75% 0% 0% 0%
2500798 45 7% 33% 60% 0% 0% 0%