Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 127 99.213% 100% 0.787%
2021 138 98.551% 98.551% 0%
2020 128 99.219% 99.219% 0%
2019 134 98.507% 98.507% 0%
2018 139 96.403% 97.81% 1.439%
2017 132 96.97% 100% 3.03%
2016 127 98.425% 98.425% 0%
2015 127 99.213% 99.213% 0%
2014 142 92.958% 92.958% 0%
2013 148 91.892% 95.775% 4.054%
2012 49 100% 100% 0%
2011 36 100% 100% 0%
2010 105 93.333% 98.99% 5.714%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 127
  99%
  100%
  1%
7000751 16
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 138
  99%
  99%
  0%
7000751 18
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 128
  99%
  99%
  0%
7000751 19
  100%
  100%
  0%
2019 2500797 134
  99%
  99%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 139
  96%
  98%
  1%
7000751 21
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 132
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 127
  98%
  98%
  0%
2015 2500797 127
  99%
  99%
  0%
2014 2500797 142
  93%
  93%
  0%
2013 2500797 148
  92%
  96%
  4%
2012 2500797 49
  100%
  100%
  0%
2011 2500797 36
  100%
  100%
  0%
2010 2500797 105
  93%
  99%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 127 0% 4% 91% 4% 0% 1%
7000751 16 13% 19% 69% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500797 138 1% 6% 83% 9% 1% 0%
7000751 18 6% 6% 89% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500797 128 0% 0% 78% 21% 1% 0%
7000751 19 0% 5% 84% 11% 0% 0%
2019 2500797 134 0% 1% 62% 35% 1% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500797 139 2% 1% 70% 23% 2% 1%
7000751 21 14% 0% 62% 24% 0% 0%
2017 2500797 132 5% 5% 69% 18% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500797 127 2% 2% 76% 18% 2% 0%
2015 2500797 127 3% 2% 78% 16% 1% 0%
2014 2500797 142 1% 0% 56% 36% 7% 0%
2013 2500797 148 2% 7% 70% 13% 4% 4%
2012 2500797 49 0% 18% 76% 6% 0% 0%
2011 2500797 36 3% 25% 69% 3% 0% 0%
2010 2500797 105 0% 23% 63% 8% 1% 6%