Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 72 100% 100% 0%
2021 74 97.297% 100% 2.703%
2020 69 98.551% 100% 1.449%
2019 79 100% 100% 0%
2018 53 98.113% 100% 1.887%
2017 78 100% 100% 0%
2016 72 98.611% 98.611% 0%
2015 37 100% 100% 0%
2014 42 100% 100% 0%
2013 49 100% 100% 0%
2012 35 94.286% 97.059% 2.857%
2011 101 98.02% 100% 1.98%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 72
  100%
  100%
  0%
7000751 16
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2021 2500797 74
  97%
  100%
  3%
7000751 14
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 69
  99%
  100%
  1%
7000751 18
  100%
  100%
  0%
2019 2500797 79
  100%
  100%
  0%
7000751 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 53
  98%
  100%
  2%
7000751 15
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 78
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 72
  99%
  99%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500797 37
  100%
  100%
  0%
2014 2500797 42
  100%
  100%
  0%
2013 2500797 49
  100%
  100%
  0%
2012 2500797 35
  94%
  97%
  3%
2011 2500797 101
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 72 4% 33% 63% 0% 0% 0%
7000751 16 6% 56% 38% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2021 2500797 74 1% 3% 91% 3% 0% 3%
7000751 14 14% 0% 86% 0% 0% 0%
2020 2500797 69 1% 81% 16% 0% 0% 1%
7000751 18 6% 94% 0% 0% 0% 0%
2019 2500797 79 4% 41% 54% 1% 0% 0%
7000751 16 6% 56% 38% 0% 0% 0%
2018 2500797 53 8% 8% 81% 2% 0% 2%
7000751 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500797 78 3% 9% 86% 3% 0% 0%
2016 2500797 72 4% 1% 64% 29% 1% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500797 37 5% 51% 41% 3% 0% 0%
2014 2500797 42 2% 14% 81% 2% 0% 0%
2013 2500797 49 4% 12% 78% 6% 0% 0%
2012 2500797 35 3% 0% 49% 43% 3% 3%
2011 2500797 101 3% 0% 83% 12% 0% 2%