Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 69 91.304% 95.455% 4.348%
2021 79 96.203% 97.436% 1.266%
2020 80 96.25% 98.718% 2.5%
2019 71 94.366% 95.714% 1.408%
2018 79 97.468% 97.468% 0%
2017 55 100% 100% 0%
2016 76 100% 100% 0%
2015 74 100% 100% 0%
2014 36 100% 100% 0%
2013 40 100% 100% 0%
2012 48 100% 100% 0%
2011 36 100% 100% 0%
2010 104 97.115% 99.02% 1.923%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 69
  91%
  95%
  4%
7000751 17
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 79
  96%
  97%
  1%
7000751 18
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 80
  96%
  99%
  2%
7000751 19
  95%
  100%
  5%
2019 2500797 71
  94%
  96%
  1%
7000751 21
  86%
  86%
  0%
2018 2500797 79
  97%
  97%
  0%
7000751 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 55
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 76
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500797 74
  100%
  100%
  0%
2014 2500797 36
  100%
  100%
  0%
2013 2500797 40
  100%
  100%
  0%
2012 2500797 48
  100%
  100%
  0%
2011 2500797 36
  100%
  100%
  0%
2010 2500797 104
  97%
  99%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 69 0% 1% 49% 41% 4% 4%
7000751 17 0% 6% 88% 6% 0% 0%
1353 64 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2021 2500797 79 0% 0% 49% 47% 3% 1%
7000751 18 0% 0% 83% 17% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500797 80 0% 0% 74% 23% 1% 3%
7000751 19 0% 0% 89% 5% 0% 5%
2019 2500797 71 1% 6% 59% 28% 4% 1%
7000751 21 5% 0% 67% 14% 14% 0%
2018 2500797 79 0% 3% 61% 34% 3% 0%
7000751 15 7% 7% 73% 13% 0% 0%
2017 2500797 55 0% 0% 56% 44% 0% 0%
2016 2500797 76 3% 3% 86% 9% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500797 74 3% 4% 80% 14% 0% 0%
2014 2500797 36 3% 17% 69% 11% 0% 0%
2013 2500797 40 3% 3% 95% 0% 0% 0%
2012 2500797 48 4% 4% 88% 4% 0% 0%
2011 2500797 36 3% 3% 89% 6% 0% 0%
2010 2500797 104 3% 8% 85% 2% 1% 2%