Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 140 89.286% 90.58% 1.429%
2021 131 93.13% 94.574% 1.527%
2020 138 96.377% 96.377% 0%
2019 135 93.333% 95.455% 2.222%
2018 144 97.917% 99.296% 1.389%
2017 141 87.943% 89.209% 1.418%
2016 130 95.385% 95.385% 0%
2015 127 96.85% 100% 3.15%
2014 130 95.385% 97.638% 2.308%
2013 148 97.973% 100% 2.027%
2012 154 95.455% 99.324% 3.896%
2011 154 98.052% 100% 1.948%
2010 168 92.857% 98.113% 5.357%
2009 153 93.464% 96.622% 3.268%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 140
  89%
  91%
  1%
7000751 21
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 131
  93%
  95%
  2%
7000751 19
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 138
  96%
  96%
  0%
7000751 21
  100%
  100%
  0%
2019 2500797 135
  93%
  95%
  2%
7000751 21
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2500797 144
  98%
  99%
  1%
7000751 21
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 141
  88%
  89%
  1%
2016 2500797 130
  95%
  95%
  0%
2015 2500797 127
  97%
  100%
  3%
2014 2500797 130
  95%
  98%
  2%
2013 2500797 148
  98%
  100%
  2%
2012 2500797 154
  95%
  99%
  4%
2011 2500797 154
  98%
  100%
  2%
2010 2500797 168
  93%
  98%
  5%
2009 2500797 153
  93%
  97%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 140 0% 0% 55% 34% 9% 1%
7000751 21 0% 10% 76% 14% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500797 131 1% 0% 53% 40% 5% 2%
7000751 19 21% 0% 68% 11% 0% 0%
2020 2500797 138 1% 1% 60% 35% 4% 0%
7000751 21 0% 5% 62% 33% 0% 0%
2019 2500797 135 0% 1% 44% 48% 4% 2%
7000751 21 0% 5% 52% 43% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500797 144 0% 0% 52% 45% 1% 1%
7000751 21 0% 5% 67% 29% 0% 0%
2017 2500797 141 1% 0% 29% 58% 11% 1%
2016 2500797 130 2% 0% 52% 42% 5% 0%
2015 2500797 127 0% 0% 62% 35% 0% 3%
2014 2500797 130 0% 2% 73% 20% 2% 2%
2013 2500797 148 3% 0% 76% 20% 0% 2%
2012 2500797 154 1% 1% 77% 17% 1% 4%
2011 2500797 154 0% 3% 73% 23% 0% 2%
2010 2500797 168 0% 2% 65% 26% 2% 5%
2009 2500797 153 2% 5% 78% 8% 3% 3%