Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 95.238% 100% 4.762%
2021 28 100% 100% 0%
2020 21 100% 100% 0%
2019 24 100% 100% 0%
2018 32 100% 100% 0%
2014 55 98.182% 100% 1.818%
2013 69 100% 100% 0%
2012 78 98.718% 100% 1.282%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 21
  95%
  100%
  5%
2021 2500797 28
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 21
  100%
  100%
  0%
2019 2500797 24
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 32
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2014 2500797 55
  98%
  100%
  2%
2013 2500797 69
  100%
  100%
  0%
2012 2500797 78
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 21 0% 5% 90% 0% 0% 5%
2021 2500797 28 0% 46% 50% 4% 0% 0%
2020 2500797 21 0% 62% 33% 5% 0% 0%
2019 2500797 24 4% 50% 46% 0% 0% 0%
2018 2500797 32 3% 38% 47% 13% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2014 2500797 55 4% 56% 35% 4% 0% 2%
2013 2500797 69 3% 39% 57% 1% 0% 0%
2012 2500797 78 4% 22% 68% 5% 0% 1%