Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 31 100% 100% 0%
2021 27 100% 100% 0%
2020 30 100% 100% 0%
2019 18 100% 100% 0%
2018 33 100% 100% 0%
2017 15 100% 100% 0%
2016 10 80% 100% 20%
2013 23 100% 100% 0%
2012 50 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 31
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 27
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 30
  100%
  100%
  0%
2019 2500797 18
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 33
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 10
  80%
  100%
  20%
2013 2500797 23
  100%
  100%
  0%
2012 2500797 50
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 31 0% 26% 74% 0% 0% 0%
2021 2500797 27 0% 19% 81% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500797 30 0% 17% 83% 0% 0% 0%
2019 2500797 18 6% 28% 67% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500797 33 6% 18% 70% 6% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500797 15 7% 20% 73% 0% 0% 0%
2016 2500797 10 0% 0% 80% 0% 0% 20%
2013 2500797 23 0% 17% 83% 0% 0% 0%
2012 2500797 50 4% 24% 72% 0% 0% 0%