Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 129 99.225% 99.225% 0%
2021 135 94.074% 97.692% 3.704%
2020 125 99.2% 100% 0.8%
2019 128 97.656% 98.425% 0.781%
2018 132 97.727% 100% 2.273%
2017 132 96.212% 100% 3.788%
2016 124 100% 100% 0%
2015 124 98.387% 100% 1.613%
2014 137 97.81% 100% 2.19%
2013 156 97.436% 100% 2.564%
2012 48 100% 100% 0%
2011 39 100% 100% 0%
2010 105 94.286% 100% 5.714%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 129
  99%
  99%
  0%
7000751 18
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 135
  94%
  98%
  4%
7000751 17
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 125
  99%
  100%
  1%
7000751 19
  95%
  100%
  5%
2019 2500797 128
  98%
  98%
  1%
7000751 19
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 132
  98%
  100%
  2%
7000751 21
  95%
  100%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 132
  96%
  100%
  4%
2016 2500797 124
  100%
  100%
  0%
2015 2500797 124
  98%
  100%
  2%
2014 2500797 137
  98%
  100%
  2%
2013 2500797 156
  97%
  100%
  3%
2012 2500797 48
  100%
  100%
  0%
2011 2500797 39
  100%
  100%
  0%
2010 2500797 105
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 129 2% 7% 88% 3% 1% 0%
7000751 18 6% 22% 72% 0% 0% 0%
2021 2500797 135 1% 19% 71% 3% 2% 4%
7000751 17 12% 35% 53% 0% 0% 0%
2020 2500797 125 1% 22% 74% 2% 0% 1%
7000751 19 5% 21% 68% 0% 0% 5%
2019 2500797 128 2% 15% 77% 5% 2% 1%
7000751 19 5% 5% 89% 0% 0% 0%
2018 2500797 132 5% 5% 84% 5% 0% 2%
7000751 21 0% 5% 90% 0% 0% 5%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500797 132 0% 4% 86% 6% 0% 4%
2016 2500797 124 2% 25% 71% 2% 0% 0%
2015 2500797 124 2% 15% 80% 2% 0% 2%
2014 2500797 137 1% 15% 71% 10% 0% 2%
2013 2500797 156 1% 7% 86% 4% 0% 3%
2012 2500797 48 2% 8% 90% 0% 0% 0%
2011 2500797 39 0% 46% 51% 3% 0% 0%
2010 2500797 105 5% 12% 73% 4% 0% 6%