Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 129 95.349% 99.194% 3.876%
2021 133 91.729% 96.825% 5.263%
2020 139 95.683% 97.794% 2.158%
2019 128 96.875% 99.2% 2.344%
2018 114 96.491% 97.345% 0.877%
2017 130 96.154% 96.899% 0.769%
2016 133 95.489% 99.219% 3.759%
2015 132 96.97% 98.462% 1.515%
2014 154 99.351% 100% 0.649%
2013 138 100% 100% 0%
2012 142 100% 100% 0%
2011 116 97.414% 99.123% 1.724%
2010 25 88% 100% 12%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 129
  95%
  99%
  4%
7000751 18
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 133
  92%
  97%
  5%
7000751 20
  95%
  95%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 139
  96%
  98%
  2%
7000751 18
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500797 128
  97%
  99%
  2%
7000751 18
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 114
  96%
  97%
  1%
7000751 15
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 130
  96%
  97%
  1%
2016 2500797 133
  95%
  99%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500797 132
  97%
  98%
  2%
2014 2500797 154
  99%
  100%
  1%
2013 2500797 138
  100%
  100%
  0%
2012 2500797 142
  100%
  100%
  0%
2011 2500797 116
  97%
  99%
  2%
2010 2500797 25
  88%
  100%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 129 4% 35% 50% 7% 1% 4%
7000751 18 11% 67% 22% 0% 0% 0%
2021 2500797 133 4% 26% 56% 7% 3% 5%
7000751 20 10% 60% 25% 0% 5% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500797 139 2% 47% 44% 3% 2% 2%
7000751 18 6% 39% 44% 11% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 2500797 128 2% 30% 60% 4% 1% 2%
7000751 18 6% 61% 28% 6% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500797 114 2% 35% 54% 5% 3% 1%
7000751 15 0% 47% 53% 0% 0% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2017 2500797 130 5% 47% 41% 4% 3% 1%
2016 2500797 133 5% 35% 49% 6% 1% 4%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500797 132 5% 57% 31% 4% 2% 2%
2014 2500797 154 6% 56% 35% 2% 0% 1%
2013 2500797 138 6% 63% 28% 4% 0% 0%
2012 2500797 142 5% 54% 39% 3% 0% 0%
2011 2500797 116 6% 58% 28% 5% 1% 2%
2010 2500797 25 4% 36% 44% 4% 0% 12%