Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 121 100% 100% 0%
2021 125 100% 100% 0%
2020 131 100% 100% 0%
2019 127 98.425% 98.425% 0%
2018 126 98.413% 100% 1.587%
2017 118 100% 100% 0%
2016 139 97.842% 97.842% 0%
2015 149 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 121
  100%
  100%
  0%
7000751 18
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500797 125
  100%
  100%
  0%
7000751 19
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 131
  100%
  100%
  0%
7000751 20
  100%
  100%
  0%
2019 2500797 127
  98%
  98%
  0%
7000751 15
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 126
  98%
  100%
  2%
7000751 19
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 118
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 139
  98%
  98%
  0%
2015 2500797 149
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 121 0% 2% 88% 9% 0% 0%
7000751 18 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500797 125 0% 0% 95% 5% 0% 0%
7000751 19 0% 0% 84% 16% 0% 0%
2020 2500797 131 2% 10% 73% 15% 0% 0%
7000751 20 0% 25% 70% 5% 0% 0%
2019 2500797 127 0% 0% 43% 56% 2% 0%
7000751 15 0% 0% 53% 47% 0% 0%
2018 2500797 126 0% 1% 41% 56% 0% 2%
7000751 19 0% 0% 95% 5% 0% 0%
2017 2500797 118 1% 8% 86% 6% 0% 0%
2016 2500797 139 0% 5% 58% 35% 2% 0%
2015 2500797 149 1% 8% 81% 10% 0% 0%