Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 124 97.581% 100% 2.419%
2021 125 96.8% 99.18% 2.4%
2020 127 98.425% 98.425% 0%
2019 127 98.425% 98.425% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 124
  98%
  100%
  2%
7000751 17
  100%
  100%
  0%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2021 2500797 125
  97%
  99%
  2%
7000751 17
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 127
  98%
  98%
  0%
7000751 18
  100%
  100%
  0%
2019 2500797 127
  98%
  98%
  0%
7000751 22
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 124 2% 2% 79% 15% 0% 2%
7000751 17 6% 0% 88% 6% 0% 0%
1353 64 0% 0% 50% 25% 25% 0%
2021 2500797 125 2% 2% 67% 25% 1% 2%
7000751 17 24% 0% 71% 6% 0% 0%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500797 127 2% 2% 80% 13% 2% 0%
7000751 18 22% 6% 72% 0% 0% 0%
2019 2500797 127 3% 2% 57% 36% 2% 0%
7000751 22 5% 0% 82% 14% 0% 0%