Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 32 100% 100% 0%
2021 31 100% 100% 0%
2020 35 100% 100% 0%
2019 28 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 32
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 31
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 35
  100%
  100%
  0%
2019 2500797 28
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 32 0% 3% 94% 3% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500797 31 3% 0% 71% 26% 0% 0%
2020 2500797 35 0% 6% 60% 34% 0% 0%
2019 2500797 28 4% 4% 71% 21% 0% 0%