Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 95.652% 100% 4.348%
2021 21 90.476% 100% 9.524%
2020 39 100% 100% 0%
2019 31 96.774% 100% 3.226%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 23
  96%
  100%
  4%
2021 2500797 21
  90%
  100%
  10%
2020 2500797 39
  100%
  100%
  0%
2019 2500797 31
  97%
  100%
  3%
1353 32
  50%
  100%
  50%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 23 0% 0% 74% 22% 0% 4%
2021 2500797 21 0% 0% 71% 19% 0% 10%
2020 2500797 39 0% 0% 95% 5% 0% 0%
2019 2500797 31 0% 0% 97% 0% 0% 3%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%