Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 3 100% 100% 0%
2020 6 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 2
  100%
  100%
  0%
2500798 23
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 3
  100%
  100%
  0%
2500798 24
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 6
  100%
  100%
  0%
2500798 28
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2500798 23 4% 30% 57% 4% 0% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500797 3 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2500798 24 0% 46% 54% 0% 0% 0%
2020 2500797 6 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2500798 28 7% 39% 46% 0% 0% 7%