Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 10 100% 100% 0%
2021 9 100% 100% 0%
2020 20 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 10
  100%
  100%
  0%
2500798 13
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 9
  100%
  100%
  0%
2500798 18
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 20
  100%
  100%
  0%
2500798 12
  92%
  100%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 10 10% 10% 80% 0% 0% 0%
2500798 13 0% 8% 92% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500797 9 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500798 18 6% 6% 78% 11% 0% 0%
2020 2500797 20 0% 5% 95% 0% 0% 0%
2500798 12 0% 0% 92% 0% 0% 8%