Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 11%
7h
18%
11h
33%
20h
8%
5h
18%
11h
10%
6h
61h
2021 11%
16h
23%
34h
30%
45h
0%
0h
15%
23h
21%
32h
150h
2020 20%
84h
31%
130h
33%
141h
0%
0h
8%
34h
8%
33h
422h
2019 19%
111h
24%
143h
34%
201h
0%
0h
13%
77h
9%
54h
586h
2018 14%
178h
29%
364h
28%
356h
0%
0h
18%
227h
11%
142h
1267h
2017 15%
256h
27%
480h
28%
490h
0%
0h
19%
326h
11%
196h
1749h
2016 10%
216h
27%
580h
27%
600h
0%
0h
19%
408h
17%
381h
2184h
2015 9%
260h
30%
855h
17%
479h
0%
0h
22%
643h
22%
631h
2869h
2014 11%
274h
28%
686h
16%
396h
0%
0h
20%
479h
24%
585h
2420h
2013 13%
406h
29%
885h
15%
448h
9%
276h
14%
440h
20%
625h
3080h
2012 12%
293h
23%
579h
8%
211h
14%
341h
18%
460h
25%
620h
2503h
2011 13%
246h
27%
527h
8%
152h
16%
313h
15%
294h
21%
410h
1942h
2010 17%
229h
23%
325h
1%
15h
19%
262h
14%
196h
26%
360h
1387h