Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 67 98.507% 98.507% 0%
2021 61 95.082% 95.082% 0%
2020 63 100% 100% 0%
2019 57 92.982% 92.982% 0%
2018 54 100% 100% 0%
2017 65 89.231% 89.231% 0%
2016 71 84.507% 85.714% 1.408%
2015 72 77.778% 83.582% 6.944%
2014 62 87.097% 88.525% 1.613%
2013 51 90.196% 97.872% 7.843%
2012 40 85% 87.179% 2.5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 67
  99%
  99%
  0%
2021 2500897 61
  95%
  95%
  0%
2020 2500897 63
  100%
  100%
  0%
2019 2500897 57
  93%
  93%
  0%
2018 2500897 54
  100%
  100%
  0%
2017 2500897 65
  89%
  89%
  0%
2016 2500897 71
  85%
  86%
  1%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500897 72
  78%
  84%
  7%
2014 2500897 62
  87%
  89%
  2%
2013 2500897 51
  90%
  98%
  8%
2012 2500897 40
  85%
  87%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 67 4% 1% 69% 24% 1% 0%
2021 2500897 61 5% 0% 70% 20% 5% 0%
2020 2500897 63 2% 0% 59% 40% 0% 0%
2019 2500897 57 4% 0% 56% 33% 7% 0%
2018 2500897 54 4% 0% 69% 28% 0% 0%
2017 2500897 65 0% 0% 43% 46% 11% 0%
2016 2500897 71 0% 0% 41% 44% 14% 1%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500897 72 0% 8% 47% 22% 15% 7%
2014 2500897 62 2% 2% 60% 24% 11% 2%
2013 2500897 51 2% 2% 63% 24% 2% 8%
2012 2500897 40 0% 0% 28% 58% 13% 3%