Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 86 88.372% 90.476% 2.326%
2021 68 80.882% 80.882% 0%
2020 52 94.231% 94.231% 0%
2019 60 93.333% 93.333% 0%
2018 58 81.034% 81.034% 0%
2017 50 94% 100% 6%
2016 57 94.737% 96.429% 1.754%
2015 60 98.333% 98.333% 0%
2014 52 96.154% 96.154% 0%
2013 60 96.667% 96.667% 0%
2012 44 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 86
  88%
  90%
  2%
2021 2500897 68
  81%
  81%
  0%
2020 2500897 52
  94%
  94%
  0%
2019 2500897 60
  93%
  93%
  0%
2018 2500897 58
  81%
  81%
  0%
2017 2500897 50
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500897 57
  95%
  96%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500897 60
  98%
  98%
  0%
2014 2500897 52
  96%
  96%
  0%
2013 2500897 60
  97%
  97%
  0%
2012 2500897 44
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 86 1% 1% 63% 23% 9% 2%
2021 2500897 68 1% 1% 63% 15% 19% 0%
2020 2500897 52 0% 0% 77% 17% 6% 0%
2019 2500897 60 3% 0% 72% 17% 7% 0%
2018 2500897 58 0% 0% 55% 26% 19% 0%
2017 2500897 50 0% 0% 36% 58% 0% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500897 57 0% 0% 56% 39% 4% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500897 60 0% 0% 35% 63% 2% 0%
2014 2500897 52 0% 4% 31% 62% 4% 0%
2013 2500897 60 0% 3% 50% 43% 3% 0%
2012 2500897 44 0% 2% 45% 52% 0% 0%