Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2021 67 94.03% 96.923% 2.985%
2020 86 93.023% 93.023% 0%
2019 63 74.603% 85.455% 12.698%
2018 52 92.308% 92.308% 0%
2017 59 100% 100% 0%
2016 59 93.22% 100% 6.78%
2015 57 96.491% 96.491% 0%
2014 66 98.485% 100% 1.515%
2013 58 100% 100% 0%
2012 62 98.387% 100% 1.613%
2011 54 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 3
  100%
  100%
  0%
2021 2500897 67
  94%
  97%
  3%
2020 2500897 86
  93%
  93%
  0%
2019 2500897 63
  75%
  85%
  13%
2018 2500897 52
  92%
  92%
  0%
2017 2500897 59
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500897 59
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500897 57
  96%
  96%
  0%
2014 2500897 66
  98%
  100%
  2%
2013 2500897 58
  100%
  100%
  0%
2012 2500897 62
  98%
  100%
  2%
2011 2500897 54
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2021 2500897 67 0% 0% 49% 45% 3% 3%
2020 2500897 86 5% 0% 42% 47% 7% 0%
2019 2500897 63 0% 6% 65% 3% 13% 13%
2018 2500897 52 6% 0% 44% 42% 8% 0%
2017 2500897 59 2% 2% 32% 64% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500897 59 0% 0% 34% 59% 0% 7%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500897 57 0% 0% 33% 63% 4% 0%
2014 2500897 66 0% 5% 53% 41% 0% 2%
2013 2500897 58 0% 2% 28% 71% 0% 0%
2012 2500897 62 0% 6% 66% 26% 0% 2%
2011 2500897 54 0% 0% 76% 24% 0% 0%