Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 47 91.489% 95.556% 4.255%
2021 43 97.674% 97.674% 0%
2020 52 98.077% 100% 1.923%
2019 51 98.039% 100% 1.961%
2018 51 82.353% 87.5% 5.882%
2017 57 91.228% 96.296% 5.263%
2016 46 84.783% 86.667% 2.174%
2015 33 93.939% 96.875% 3.03%
2014 34 100% 100% 0%
2013 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 47
  91%
  96%
  4%
2021 2500897 43
  98%
  98%
  0%
2020 2500897 52
  98%
  100%
  2%
2019 2500897 51
  98%
  100%
  2%
2018 2500897 51
  82%
  88%
  6%
2017 2500897 57
  91%
  96%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2500897 46
  85%
  87%
  2%
2015 2500897 33
  94%
  97%
  3%
2014 2500897 34
  100%
  100%
  0%
2013 2500897 17
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 47 6% 13% 32% 40% 4% 4%
2021 2500897 43 5% 2% 47% 44% 2% 0%
2020 2500897 52 2% 6% 46% 44% 0% 2%
2019 2500897 51 6% 0% 45% 47% 0% 2%
2018 2500897 51 4% 4% 22% 51% 12% 6%
2017 2500897 57 0% 4% 37% 51% 4% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500897 46 4% 2% 26% 52% 13% 2%
2015 2500897 33 3% 0% 21% 70% 3% 3%
2014 2500897 34 3% 0% 76% 21% 0% 0%
2013 2500897 17 0% 12% 29% 59% 0% 0%