Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 86 65.116% 65.882% 1.163%
2021 81 66.667% 68.354% 2.469%
2020 73 65.753% 66.667% 1.37%
2019 78 73.077% 74.026% 1.282%
2018 79 67.089% 67.949% 1.266%
2017 81 72.84% 73.75% 1.235%
2016 95 70.526% 72.826% 3.158%
2015 83 63.855% 67.949% 6.024%
2014 65 61.538% 66.667% 7.692%
2013 62 74.194% 74.194% 0%
2012 41 58.537% 61.538% 4.878%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 86
  65%
  66%
  1%
4314579 2
  0%
  0%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500897 81
  67%
  68%
  2%
4314579 3
  100%
  100%
  0%
2020 2500897 73
  66%
  67%
  1%
4314579 10
  80%
  89%
  10%
2019 2500897 78
  73%
  74%
  1%
4314579 7
  29%
  33%
  14%
2018 2500897 79
  67%
  68%
  1%
4314579 8
  25%
  29%
  12%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500897 81
  73%
  74%
  1%
4314579 1
  0%
  0%
  0%
2016 2500897 95
  71%
  73%
  3%
4314579 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500897 83
  64%
  68%
  6%
4314579 3
  67%
  67%
  0%
2014 2500897 65
  62%
  67%
  8%
4314579 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500897 62
  74%
  74%
  0%
2012 2500897 41
  59%
  62%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 86 1% 2% 20% 41% 34% 1%
4314579 2 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500897 81 1% 4% 15% 47% 31% 2%
4314579 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2020 2500897 73 0% 4% 16% 45% 33% 1%
4314579 10 0% 0% 10% 70% 10% 10%
2019 2500897 78 1% 3% 18% 51% 26% 1%
4314579 7 14% 0% 0% 14% 57% 14%
2018 2500897 79 1% 0% 16% 49% 32% 1%
4314579 8 0% 0% 0% 25% 63% 13%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500897 81 2% 1% 21% 48% 26% 1%
4314579 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2500897 95 0% 3% 19% 48% 26% 3%
4314579 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500897 83 1% 4% 19% 40% 30% 6%
4314579 3 0% 0% 33% 33% 33% 0%
2014 2500897 65 2% 0% 25% 35% 31% 8%
4314579 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500897 62 2% 5% 26% 42% 26% 0%
2012 2500897 41 0% 2% 17% 39% 37% 5%