Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 91 53.846% 58.333% 7.692%
2021 88 57.955% 68.919% 15.909%
2020 72 62.5% 69.231% 9.722%
2019 74 67.568% 72.464% 6.757%
2018 77 72.727% 74.667% 2.597%
2017 66 71.212% 75.806% 6.061%
2016 92 80.435% 94.872% 15.217%
2015 83 77.108% 90.141% 14.458%
2014 92 63.043% 77.333% 18.478%
2013 69 40.58% 59.574% 31.884%
2012 46 56.522% 74.286% 23.913%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 91
  54%
  58%
  8%
2021 2500897 88
  58%
  69%
  16%
2020 2500897 72
  62%
  69%
  10%
2019 2500897 74
  68%
  72%
  7%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2018 2500897 77
  73%
  75%
  3%
1353 48
  33%
  50%
  33%
2017 2500897 66
  71%
  76%
  6%
2016 2500897 92
  80%
  95%
  15%
2015 2500897 83
  77%
  90%
  14%
2014 2500897 92
  63%
  77%
  18%
2013 2500897 69
  41%
  60%
  32%
2012 2500897 46
  57%
  74%
  24%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 91 2% 0% 15% 35% 38% 8%
2021 2500897 88 2% 5% 17% 33% 26% 16%
2020 2500897 72 0% 3% 18% 42% 28% 10%
2019 2500897 74 1% 5% 19% 39% 26% 7%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2500897 77 0% 4% 19% 49% 25% 3%
1353 48 0% 0% 0% 33% 33% 33%
2017 2500897 66 3% 3% 18% 47% 23% 6%
2016 2500897 92 1% 1% 26% 52% 4% 15%
2015 2500897 83 1% 6% 20% 49% 8% 14%
2014 2500897 92 2% 7% 24% 30% 18% 18%
2013 2500897 69 3% 0% 12% 26% 28% 32%
2012 2500897 46 4% 2% 9% 41% 20% 24%