Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 101 76.238% 77% 0.99%
2021 115 59.13% 60.714% 2.609%
2020 89 41.573% 44.048% 5.618%
2019 80 77.5% 80.519% 3.75%
2018 90 70% 72.414% 3.333%
2017 78 57.692% 58.442% 1.282%
2016 77 70.13% 75% 6.494%
2015 87 70.115% 80.263% 12.644%
2014 108 70.37% 76.768% 8.333%
2013 71 43.662% 44.286% 1.408%
2012 89 60.674% 71.053% 14.607%
2011 49 75.51% 84.091% 10.204%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 101
  76%
  77%
  1%
2021 2500897 115
  59%
  61%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500897 89
  42%
  44%
  6%
2019 2500897 80
  78%
  81%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500897 90
  70%
  72%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500897 78
  58%
  58%
  1%
2016 2500897 77
  70%
  75%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500897 87
  70%
  80%
  13%
2014 2500897 108
  70%
  77%
  8%
2013 2500897 71
  44%
  44%
  1%
2012 2500897 89
  61%
  71%
  15%
2011 2500897 49
  76%
  84%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 101 3% 2% 16% 55% 23% 1%
2021 2500897 115 2% 1% 17% 39% 38% 3%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500897 89 4% 4% 19% 13% 53% 6%
2019 2500897 80 1% 5% 29% 43% 19% 4%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500897 90 2% 2% 9% 57% 27% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500897 78 1% 3% 27% 27% 41% 1%
2016 2500897 77 4% 1% 25% 40% 23% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500897 87 1% 0% 29% 40% 17% 13%
2014 2500897 108 3% 10% 19% 39% 21% 8%
2013 2500897 71 0% 1% 13% 30% 55% 1%
2012 2500897 89 3% 3% 20% 34% 25% 15%
2011 2500897 49 4% 6% 22% 43% 14% 10%