Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 49 93.878% 97.872% 4.082%
2021 49 95.918% 97.917% 2.041%
2020 42 95.238% 100% 4.762%
2019 45 95.556% 97.727% 2.222%
2018 44 79.545% 89.744% 11.364%
2017 46 93.478% 100% 6.522%
2016 65 98.462% 100% 1.538%
2015 43 81.395% 85.366% 4.651%
2014 48 89.583% 95.556% 6.25%
2013 27 96.296% 96.296% 0%
2012 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 49
  94%
  98%
  4%
2021 2500897 49
  96%
  98%
  2%
2020 2500897 42
  95%
  100%
  5%
2019 2500897 45
  96%
  98%
  2%
2018 2500897 44
  80%
  90%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500897 46
  93%
  100%
  7%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2500897 65
  98%
  100%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500897 43
  81%
  85%
  5%
2014 2500897 48
  90%
  96%
  6%
2013 2500897 27
  96%
  96%
  0%
2012 2500897 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 49 6% 2% 31% 55% 2% 4%
2021 2500897 49 2% 6% 35% 53% 2% 2%
2020 2500897 42 2% 2% 31% 60% 0% 5%
2019 2500897 45 7% 0% 49% 40% 2% 2%
2018 2500897 44 0% 5% 43% 32% 9% 11%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500897 46 0% 2% 28% 63% 0% 7%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500897 65 2% 0% 32% 65% 0% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500897 43 0% 7% 21% 53% 14% 5%
2014 2500897 48 0% 6% 33% 50% 4% 6%
2013 2500897 27 0% 4% 56% 37% 4% 0%
2012 2500897 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%