Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 89 78.652% 78.652% 0%
2021 76 75% 75% 0%
2020 62 75.806% 75.806% 0%
2019 79 92.405% 94.805% 2.532%
2018 76 67.105% 68.919% 2.632%
2017 68 72.059% 80.328% 10.294%
2016 80 76.25% 88.406% 13.75%
2015 97 60.825% 77.632% 21.649%
2014 78 43.59% 56.667% 23.077%
2013 76 60.526% 71.875% 15.789%
2012 44 65.909% 70.732% 6.818%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 89
  79%
  79%
  0%
2021 2500897 76
  75%
  75%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500897 62
  76%
  76%
  0%
2019 2500897 79
  92%
  95%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2500897 76
  67%
  69%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500897 68
  72%
  80%
  10%
2016 2500897 80
  76%
  88%
  14%
2015 2500897 97
  61%
  78%
  22%
2014 2500897 78
  44%
  57%
  23%
2013 2500897 76
  61%
  72%
  16%
2012 2500897 44
  66%
  71%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 89 1% 0% 6% 72% 21% 0%
2021 2500897 76 0% 0% 14% 59% 25% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500897 62 0% 0% 11% 65% 24% 0%
2019 2500897 79 1% 1% 16% 71% 5% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500897 76 0% 0% 7% 61% 30% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500897 68 0% 0% 22% 50% 18% 10%
2016 2500897 80 0% 0% 21% 55% 10% 14%
2015 2500897 97 1% 0% 8% 52% 18% 22%
2014 2500897 78 0% 0% 4% 40% 33% 23%
2013 2500897 76 0% 3% 18% 39% 24% 16%
2012 2500897 44 0% 2% 14% 50% 27% 7%