Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 0% 0% 50%
2021 20 70% 93.333% 25%
2020 111 67.568% 79.787% 15.315%
2019 101 59.406% 65.217% 8.911%
2018 99 63.636% 68.478% 7.071%
2017 100 63% 68.478% 8%
2016 101 61.386% 69.663% 11.881%
2015 93 53.763% 66.667% 19.355%
2014 100 77% 85.556% 10%
2013 132 71.212% 80.342% 11.364%
2012 134 44.03% 49.167% 10.448%
2011 116 43.103% 50% 13.793%
2010 96 37.5% 45.57% 17.708%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 2
  0%
  0%
  50%
2021 2500897 20
  70%
  93%
  25%
2020 2500897 111
  68%
  80%
  15%
2019 2500897 101
  59%
  65%
  9%
2018 2500897 99
  64%
  68%
  7%
2017 2500897 100
  63%
  68%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500897 101
  61%
  70%
  12%
2015 2500897 93
  54%
  67%
  19%
2014 2500897 100
  77%
  86%
  10%
2013 2500897 132
  71%
  80%
  11%
2012 2500897 134
  44%
  49%
  10%
2011 2500897 116
  43%
  50%
  14%
2010 2500897 96
  38%
  46%
  18%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 2 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2021 2500897 20 0% 0% 25% 40% 5% 25%
2020 2500897 111 3% 3% 30% 32% 17% 15%
2019 2500897 101 2% 8% 16% 34% 32% 9%
2018 2500897 99 0% 0% 9% 55% 29% 7%
2017 2500897 100 1% 4% 7% 51% 29% 8%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500897 101 1% 2% 7% 51% 27% 12%
2015 2500897 93 0% 1% 8% 45% 27% 19%
2014 2500897 100 0% 3% 16% 58% 13% 10%
2013 2500897 132 0% 1% 8% 63% 17% 11%
2012 2500897 134 0% 0% 4% 40% 46% 10%
2011 2500897 116 0% 2% 5% 36% 43% 14%
2010 2500897 96 0% 2% 4% 31% 45% 18%