Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 50% 100% 50%
2021 23 56.522% 81.25% 30.435%
2020 120 63.333% 80.851% 21.667%
2019 104 49.038% 57.303% 14.423%
2018 95 57.895% 74.324% 22.105%
2017 95 64.211% 81.333% 21.053%
2016 102 62.745% 78.049% 19.608%
2015 113 56.637% 72.727% 22.124%
2014 108 50.926% 62.5% 18.519%
2013 129 58.14% 75.758% 23.256%
2012 118 39.831% 46.535% 14.407%
2011 135 59.259% 73.394% 19.259%
2010 98 23.469% 38.333% 38.776%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 2
  50%
  100%
  50%
2021 2500897 23
  57%
  81%
  30%
2020 2500897 120
  63%
  81%
  22%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500897 104
  49%
  57%
  14%
2018 2500897 95
  58%
  74%
  22%
2017 2500897 95
  64%
  81%
  21%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500897 102
  63%
  78%
  20%
2015 2500897 113
  57%
  73%
  22%
2014 2500897 108
  51%
  62%
  19%
2013 2500897 129
  58%
  76%
  23%
2012 2500897 118
  40%
  47%
  14%
2011 2500897 135
  59%
  73%
  19%
2010 2500897 98
  23%
  38%
  39%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 2 0% 0% 0% 0% 0% 50%
2021 2500897 23 0% 0% 4% 52% 13% 30%
2020 2500897 120 1% 3% 8% 51% 15% 22%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500897 104 3% 8% 13% 25% 37% 14%
2018 2500897 95 1% 3% 13% 41% 20% 22%
2017 2500897 95 1% 4% 21% 37% 15% 21%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500897 102 0% 0% 5% 58% 18% 20%
2015 2500897 113 0% 2% 13% 42% 21% 22%
2014 2500897 108 0% 6% 11% 33% 31% 19%
2013 2500897 129 1% 5% 7% 46% 19% 23%
2012 2500897 118 0% 0% 4% 36% 46% 14%
2011 2500897 135 1% 11% 19% 28% 21% 19%
2010 2500897 98 0% 0% 3% 20% 38% 39%