Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 16 87.5% 100% 12.5%
2021 23 100% 100% 0%
2020 28 92.857% 100% 7.143%
2019 10 60% 85.714% 30%
2018 16 75% 100% 25%
2017 24 95.833% 100% 4.167%
2016 14 78.571% 91.667% 14.286%
2013 9 88.889% 100% 11.111%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 16
  88%
  100%
  12%
2021 2500897 23
  100%
  100%
  0%
2020 2500897 28
  93%
  100%
  7%
2019 2500897 10
  60%
  86%
  30%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500897 16
  75%
  100%
  25%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500897 24
  96%
  100%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2500897 14
  79%
  92%
  14%
1353 32
  0%
  0%
  100%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2013 2500897 9
  89%
  100%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 16 6% 6% 50% 25% 0% 13%
2021 2500897 23 0% 17% 39% 43% 0% 0%
2020 2500897 28 4% 11% 50% 29% 0% 7%
2019 2500897 10 0% 0% 30% 30% 10% 30%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500897 16 6% 6% 19% 44% 0% 25%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500897 24 0% 8% 50% 38% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500897 14 0% 7% 50% 21% 7% 14%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2013 2500897 9 11% 0% 67% 11% 0% 11%