Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 22 95.455% 95.455% 0%
2021 30 100% 100% 0%
2020 33 90.909% 93.75% 3.03%
2019 19 84.211% 84.211% 0%
2018 20 85% 85% 0%
2017 26 100% 100% 0%
2016 8 87.5% 100% 12.5%
2013 8 87.5% 100% 12.5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 22
  95%
  95%
  0%
2021 2500897 30
  100%
  100%
  0%
2020 2500897 33
  91%
  94%
  3%
2019 2500897 19
  84%
  84%
  0%
2018 2500897 20
  85%
  85%
  0%
2017 2500897 26
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2500897 8
  88%
  100%
  12%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2013 2500897 8
  88%
  100%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 22 0% 9% 23% 64% 5% 0%
2021 2500897 30 0% 0% 23% 77% 0% 0%
2020 2500897 33 0% 9% 30% 52% 6% 3%
2019 2500897 19 0% 0% 16% 68% 16% 0%
2018 2500897 20 0% 5% 20% 60% 15% 0%
2017 2500897 26 0% 8% 23% 69% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500897 8 0% 13% 50% 25% 0% 13%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2013 2500897 8 0% 13% 38% 38% 0% 13%