Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 59 96.61% 96.61% 0%
2021 50 100% 100% 0%
2020 54 98.148% 98.148% 0%
2019 61 96.721% 100% 3.279%
2018 55 100% 100% 0%
2017 67 95.522% 95.522% 0%
2016 65 95.385% 96.875% 1.538%
2015 44 93.182% 97.619% 4.545%
2014 47 100% 100% 0%
2013 31 96.774% 96.774% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 59
  97%
  97%
  0%
2021 2500897 50
  100%
  100%
  0%
2020 2500897 54
  98%
  98%
  0%
2019 2500897 61
  97%
  100%
  3%
2018 2500897 55
  100%
  100%
  0%
2017 2500897 67
  96%
  96%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2016 2500897 65
  95%
  97%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500897 44
  93%
  98%
  5%
2014 2500897 47
  100%
  100%
  0%
2013 2500897 31
  97%
  97%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 59 5% 8% 59% 24% 3% 0%
2021 2500897 50 6% 8% 52% 34% 0% 0%
2020 2500897 54 4% 7% 72% 15% 2% 0%
2019 2500897 61 3% 33% 54% 7% 0% 3%
2018 2500897 55 2% 5% 51% 42% 0% 0%
2017 2500897 67 6% 0% 39% 51% 4% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500897 65 5% 3% 37% 51% 3% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500897 44 2% 0% 23% 68% 2% 5%
2014 2500897 47 6% 9% 47% 38% 0% 0%
2013 2500897 31 3% 13% 58% 23% 3% 0%