Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 81 97.531% 98.75% 1.235%
2021 59 91.525% 96.429% 5.085%
2020 54 98.148% 98.148% 0%
2019 60 96.667% 100% 3.333%
2018 65 86.154% 87.5% 1.538%
2017 70 85.714% 93.75% 8.571%
2016 77 83.117% 95.522% 12.987%
2015 64 79.688% 85% 6.25%
2014 57 66.667% 70.37% 5.263%
2013 71 87.324% 93.939% 7.042%
2012 32 56.25% 64.286% 12.5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 81
  98%
  99%
  1%
2021 2500897 59
  92%
  96%
  5%
2020 2500897 54
  98%
  98%
  0%
2019 2500897 60
  97%
  100%
  3%
2018 2500897 65
  86%
  88%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500897 70
  86%
  94%
  9%
2016 2500897 77
  83%
  96%
  13%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500897 64
  80%
  85%
  6%
2014 2500897 57
  67%
  70%
  5%
2013 2500897 71
  87%
  94%
  7%
2012 2500897 32
  56%
  64%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 81 4% 0% 36% 58% 1% 1%
2021 2500897 59 2% 3% 31% 56% 3% 5%
2020 2500897 54 4% 4% 52% 39% 2% 0%
2019 2500897 60 5% 7% 60% 25% 0% 3%
2018 2500897 65 0% 0% 22% 63% 12% 2%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500897 70 1% 0% 23% 61% 6% 9%
2016 2500897 77 1% 0% 25% 57% 4% 13%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500897 64 6% 6% 33% 34% 14% 6%
2014 2500897 57 0% 0% 5% 61% 28% 5%
2013 2500897 71 0% 0% 17% 70% 6% 7%
2012 2500897 32 0% 9% 22% 25% 31% 13%