Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 5 100% 100% 0%
2021 78 88.462% 89.61% 1.282%
2020 84 83.333% 83.333% 0%
2019 70 75.714% 81.538% 7.143%
2018 74 78.378% 81.69% 4.054%
2017 75 76% 79.167% 4%
2016 68 72.059% 80.328% 10.294%
2015 64 79.688% 96.226% 17.188%
2014 84 86.905% 90.123% 3.571%
2013 64 90.625% 98.305% 7.812%
2012 80 88.75% 94.667% 6.25%
2011 55 83.636% 90.196% 7.273%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 5
  100%
  100%
  0%
2021 2500897 78
  88%
  90%
  1%
2020 2500897 84
  83%
  83%
  0%
2019 2500897 70
  76%
  82%
  7%
2018 2500897 74
  78%
  82%
  4%
2017 2500897 75
  76%
  79%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500897 68
  72%
  80%
  10%
2015 2500897 64
  80%
  96%
  17%
2014 2500897 84
  87%
  90%
  4%
2013 2500897 64
  91%
  98%
  8%
2012 2500897 80
  89%
  95%
  6%
2011 2500897 55
  84%
  90%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 5 0% 0% 20% 80% 0% 0%
2021 2500897 78 4% 4% 23% 58% 10% 1%
2020 2500897 84 2% 6% 37% 38% 17% 0%
2019 2500897 70 0% 3% 30% 43% 17% 7%
2018 2500897 74 1% 0% 26% 51% 18% 4%
2017 2500897 75 1% 0% 17% 57% 20% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500897 68 1% 6% 19% 46% 18% 10%
2015 2500897 64 0% 9% 36% 34% 3% 17%
2014 2500897 84 5% 8% 29% 45% 10% 4%
2013 2500897 64 0% 6% 19% 66% 2% 8%
2012 2500897 80 4% 11% 50% 24% 5% 6%
2011 2500897 55 4% 11% 40% 29% 9% 7%