Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 75 96% 100% 4%
2021 55 100% 100% 0%
2020 59 100% 100% 0%
2019 54 100% 100% 0%
2018 63 98.413% 98.413% 0%
2017 52 94.231% 94.231% 0%
2016 67 89.552% 90.909% 1.493%
2015 67 85.075% 87.692% 2.985%
2014 65 80% 82.54% 3.077%
2013 48 93.75% 97.826% 4.167%
2012 43 93.023% 100% 6.977%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 75
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500897 55
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500897 59
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
2019 2500897 54
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500897 63
  98%
  98%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500897 52
  94%
  94%
  0%
2016 2500897 67
  90%
  91%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500897 67
  85%
  88%
  3%
2014 2500897 65
  80%
  83%
  3%
2013 2500897 48
  94%
  98%
  4%
2012 2500897 43
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 75 5% 19% 39% 33% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500897 55 5% 25% 33% 36% 0% 0%
1353 32 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2020 2500897 59 5% 15% 49% 31% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500897 54 6% 44% 39% 11% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500897 63 3% 21% 41% 33% 2% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500897 52 8% 6% 40% 40% 6% 0%
2016 2500897 67 6% 15% 45% 24% 9% 1%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500897 67 3% 3% 22% 57% 12% 3%
2014 2500897 65 3% 5% 9% 63% 17% 3%
2013 2500897 48 4% 8% 42% 40% 2% 4%
2012 2500897 43 2% 0% 26% 65% 0% 7%