Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 86 90.698% 90.698% 0%
2021 67 94.03% 95.455% 1.493%
2020 60 81.667% 87.5% 6.667%
2019 52 90.385% 94% 3.846%
2018 68 94.118% 98.462% 4.412%
2017 60 88.333% 89.831% 1.667%
2016 68 77.941% 77.941% 0%
2015 65 86.154% 88.889% 3.077%
2014 68 85.294% 86.567% 1.471%
2013 56 83.929% 92.157% 8.929%
2012 50 88% 91.667% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 86
  91%
  91%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500897 67
  94%
  95%
  1%
2020 2500897 60
  82%
  88%
  7%
2019 2500897 52
  90%
  94%
  4%
2018 2500897 68
  94%
  98%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500897 60
  88%
  90%
  2%
2016 2500897 68
  78%
  78%
  0%
2015 2500897 65
  86%
  89%
  3%
2014 2500897 68
  85%
  87%
  1%
2013 2500897 56
  84%
  92%
  9%
2012 2500897 50
  88%
  92%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 86 0% 0% 29% 62% 9% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500897 67 0% 3% 37% 54% 4% 1%
2020 2500897 60 3% 7% 47% 25% 12% 7%
2019 2500897 52 6% 10% 40% 35% 6% 4%
2018 2500897 68 1% 0% 59% 34% 1% 4%
1353 32 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2017 2500897 60 2% 0% 27% 60% 10% 2%
2016 2500897 68 0% 0% 16% 62% 22% 0%
2015 2500897 65 2% 0% 31% 54% 11% 3%
2014 2500897 68 1% 1% 35% 47% 13% 1%
2013 2500897 56 0% 7% 39% 38% 7% 9%
2012 2500897 50 2% 2% 32% 52% 8% 4%