Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 88 73.864% 79.268% 6.818%
2021 102 70.588% 80% 11.765%
2020 90 55.556% 63.291% 12.222%
2019 88 81.818% 90% 9.091%
2018 88 51.136% 52.941% 3.409%
2017 79 67.089% 75.714% 11.392%
2016 92 68.478% 80.769% 15.217%
2015 90 58.889% 71.622% 17.778%
2014 107 51.402% 56.122% 8.411%
2013 93 62.366% 69.88% 10.753%
2012 72 52.778% 59.375% 11.111%
2011 43 72.093% 88.571% 18.605%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 88
  74%
  79%
  7%
2021 2500897 102
  71%
  80%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500897 90
  56%
  63%
  12%
2019 2500897 88
  82%
  90%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500897 88
  51%
  53%
  3%
2017 2500897 79
  67%
  76%
  11%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2016 2500897 92
  68%
  81%
  15%
2015 2500897 90
  59%
  72%
  18%
2014 2500897 107
  51%
  56%
  8%
2013 2500897 93
  62%
  70%
  11%
2012 2500897 72
  53%
  59%
  11%
2011 2500897 43
  72%
  89%
  19%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 88 1% 1% 17% 55% 19% 7%
2021 2500897 102 0% 0% 16% 55% 18% 12%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500897 90 1% 0% 20% 34% 32% 12%
2019 2500897 88 2% 0% 35% 44% 9% 9%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500897 88 2% 0% 9% 38% 45% 3%
2017 2500897 79 0% 0% 14% 52% 22% 11%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2500897 92 0% 0% 14% 54% 16% 15%
2015 2500897 90 0% 1% 8% 50% 23% 18%
2014 2500897 107 1% 1% 18% 32% 40% 8%
2013 2500897 93 0% 1% 26% 35% 27% 11%
2012 2500897 72 3% 3% 13% 35% 36% 11%
2011 2500897 43 7% 2% 14% 49% 9% 19%