Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 102 88.235% 93.75% 5.882%
2021 154 80.519% 89.855% 10.39%
2020 89 82.022% 92.405% 11.236%
2019 69 73.913% 85% 13.043%
2018 61 78.689% 88.889% 11.475%
2017 82 82.927% 89.474% 7.317%
2016 78 78.205% 93.846% 16.667%
2015 84 79.762% 91.781% 13.095%
2014 79 75.949% 88.235% 13.924%
2013 68 83.824% 91.935% 8.824%
2012 68 91.176% 98.413% 7.353%
2011 66 89.394% 96.721% 7.576%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 102
  88%
  94%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500897 154
  81%
  90%
  10%
2020 2500897 89
  82%
  92%
  11%
2019 2500897 69
  74%
  85%
  13%
2018 2500897 61
  79%
  89%
  11%
2017 2500897 82
  83%
  89%
  7%
1353 48
  33%
  100%
  67%
2016 2500897 78
  78%
  94%
  17%
2015 2500897 84
  80%
  92%
  13%
2014 2500897 79
  76%
  88%
  14%
2013 2500897 68
  84%
  92%
  9%
2012 2500897 68
  91%
  98%
  7%
2011 2500897 66
  89%
  97%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 102 0% 0% 13% 75% 6% 6%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500897 154 1% 0% 9% 71% 9% 10%
2020 2500897 89 4% 0% 21% 56% 7% 11%
2019 2500897 69 0% 0% 9% 64% 13% 13%
2018 2500897 61 2% 0% 16% 59% 10% 11%
2017 2500897 82 0% 0% 9% 74% 10% 7%
1353 48 33% 0% 0% 0% 0% 67%
2016 2500897 78 0% 0% 8% 71% 5% 17%
2015 2500897 84 0% 0% 12% 68% 7% 13%
2014 2500897 79 1% 0% 8% 67% 10% 14%
2013 2500897 68 0% 0% 4% 79% 7% 9%
2012 2500897 68 3% 0% 19% 69% 1% 7%
2011 2500897 66 0% 2% 9% 79% 3% 8%