Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 81 93.827% 97.436% 3.704%
2021 64 81.25% 86.667% 6.25%
2020 55 83.636% 85.185% 1.818%
2019 69 88.406% 93.846% 5.797%
2018 87 87.356% 89.412% 2.299%
2017 71 54.93% 60.938% 9.859%
2016 69 86.957% 92.308% 5.797%
2015 75 82.667% 87.324% 5.333%
2014 65 72.308% 83.929% 13.846%
2013 61 68.852% 80.769% 14.754%
2012 41 53.659% 62.857% 14.634%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 81
  94%
  97%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500897 64
  81%
  87%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500897 55
  84%
  85%
  2%
1355 14
  0%
  0%
  0%
2019 2500897 69
  88%
  94%
  6%
2018 2500897 87
  87%
  89%
  2%
2017 2500897 71
  55%
  61%
  10%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2016 2500897 69
  87%
  92%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500897 75
  83%
  87%
  5%
2014 2500897 65
  72%
  84%
  14%
2013 2500897 61
  69%
  81%
  15%
2012 2500897 41
  54%
  63%
  15%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 81 5% 6% 46% 37% 2% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500897 64 5% 5% 41% 31% 13% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500897 55 4% 0% 24% 56% 15% 2%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2500897 69 4% 3% 19% 61% 6% 6%
2018 2500897 87 3% 2% 33% 46% 10% 2%
2017 2500897 71 3% 0% 13% 38% 35% 10%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500897 69 3% 1% 41% 42% 7% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500897 75 3% 9% 23% 48% 12% 5%
2014 2500897 65 2% 2% 15% 54% 14% 14%
2013 2500897 61 3% 7% 15% 44% 16% 15%
2012 2500897 41 0% 2% 10% 41% 32% 15%