Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 102 66.667% 70.833% 5.882%
2021 80 53.75% 58.108% 7.5%
2020 67 64.179% 69.355% 7.463%
2019 76 86.842% 92.958% 6.579%
2018 68 76.471% 77.612% 1.471%
2017 87 78.161% 81.928% 4.598%
2016 86 60.465% 70.27% 13.953%
2015 80 61.25% 63.636% 3.75%
2014 55 63.636% 68.627% 7.273%
2013 53 84.906% 86.538% 1.887%
2012 36 77.778% 90.323% 13.889%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 102
  67%
  71%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500897 80
  54%
  58%
  8%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2020 2500897 67
  64%
  69%
  7%
1355 14
  100%
  100%
  0%
2019 2500897 76
  87%
  93%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500897 68
  76%
  78%
  1%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2017 2500897 87
  78%
  82%
  5%
2016 2500897 86
  60%
  70%
  14%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500897 80
  61%
  64%
  4%
2014 2500897 55
  64%
  69%
  7%
2013 2500897 53
  85%
  87%
  2%
2012 2500897 36
  78%
  90%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 102 1% 3% 17% 45% 27% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500897 80 4% 1% 28% 19% 39% 8%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2020 2500897 67 1% 0% 22% 39% 28% 7%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500897 76 3% 4% 33% 46% 7% 7%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500897 68 1% 4% 28% 38% 22% 1%
1353 64 0% 25% 0% 50% 25% 0%
2017 2500897 87 1% 1% 15% 55% 17% 5%
2016 2500897 86 1% 1% 23% 35% 26% 14%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500897 80 1% 1% 24% 35% 35% 4%
2014 2500897 55 0% 0% 24% 40% 29% 7%
2013 2500897 53 4% 0% 42% 40% 13% 2%
2012 2500897 36 3% 3% 19% 53% 8% 14%