Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 86 80.233% 89.61% 10.465%
2021 85 81.176% 93.243% 12.941%
2020 88 81.818% 92.308% 11.364%
2019 97 79.381% 85.556% 7.216%
2018 98 69.388% 75.556% 8.163%
2017 88 55.682% 62.821% 11.364%
2016 91 72.527% 76.744% 5.495%
2015 114 64.912% 73.267% 11.404%
2014 100 54% 57.447% 6%
2013 107 63.551% 70.103% 9.346%
2012 108 56.481% 58.654% 3.704%
2011 110 61.818% 68% 9.091%
2010 95 44.211% 56.757% 22.105%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 86
  80%
  90%
  10%
2021 2500897 85
  81%
  93%
  13%
2020 2500897 88
  82%
  92%
  11%
2019 2500897 97
  79%
  86%
  7%
2018 2500897 98
  69%
  76%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500897 88
  56%
  63%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500897 91
  73%
  77%
  5%
2015 2500897 114
  65%
  73%
  11%
2014 2500897 100
  54%
  57%
  6%
2013 2500897 107
  64%
  70%
  9%
2012 2500897 108
  56%
  59%
  4%
2011 2500897 110
  62%
  68%
  9%
2010 2500897 95
  44%
  57%
  22%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 86 1% 1% 9% 69% 9% 10%
2021 2500897 85 2% 0% 14% 65% 6% 13%
2020 2500897 88 2% 2% 38% 40% 7% 11%
2019 2500897 97 2% 4% 36% 36% 13% 7%
2018 2500897 98 2% 2% 14% 50% 22% 8%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500897 88 1% 0% 19% 33% 33% 11%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500897 91 0% 2% 20% 51% 22% 5%
2015 2500897 114 3% 4% 10% 48% 24% 11%
2014 2500897 100 1% 1% 17% 35% 40% 6%
2013 2500897 107 2% 1% 13% 48% 27% 9%
2012 2500897 108 0% 0% 12% 44% 40% 4%
2011 2500897 110 0% 2% 22% 38% 29% 9%
2010 2500897 95 1% 2% 11% 31% 34% 22%