Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 96 73.958% 80.682% 8.333%
2021 80 67.5% 77.143% 12.5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 96
  74%
  81%
  8%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2500897 80
  68%
  77%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 96 1% 1% 21% 51% 18% 8%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500897 80 0% 1% 26% 40% 20% 13%