Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 81 96.296% 98.734% 2.469%
2021 79 92.405% 97.333% 5.063%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500897 81
  96%
  99%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500897 79
  92%
  97%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500897 81 5% 7% 58% 26% 1% 2%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2500897 79 5% 11% 57% 19% 3% 5%